V knihovně se opět soutěží.

Obecní knihovna v Bohutíně ve spolupráci s Obecním úřadem v Bohutíně

vyhlašuje prázdninovou soutěž pro děti na téma

MOJE NEJMILEJŠÍ KNÍŽKA

Podmínky soutěže:

1.       Zúčastnit se mohou děti do 15 let, které jsou registrovanými čtenáři v Obecní knihovně Bohutín

2.       Jejich úkolem je představit svoji nejmilejší knížku ostatním – libovolnou výtvarnou technikou nebo  textem

3.       Svoje práce děti odevzdají v knihovně nejpozději dne 5. září 2014. Práce musí být označena názvem knihy, jménem a datem narození dítěte a kontaktem na rodiče (telefon, e-mail).  

4.       Každé dítě může odevzdat jednu soutěžní práci.

5.       Všechny práce budou vystaveny v prostorách knihovny

6.       Hodnocení: odevzdané práce budou hodnotit v období 12. září 2014 a 19. září 2014 všichni registrovaní čtenáři. Každý registrovaný čtenář bude mít jeden hlas.

7.       Vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 26. září 2014 v knihovně. Hodina bude upřesněna a sdělena všem zúčastněným.

8.       Vítězové se mohou těšit na odměny.

 

Knihovna o prázdninách.

O prázdninách bude knihovna otevřena do 25. července 2014 (včetně) jako obvykle v pátek
mezi 16 a 19 hodinou.

Od 1. srpna 2014 do 22. srpna 2014 bude knihovna uzavřena.

Od 29. srpna 2014 bude otevřeno jako obvykle.

Přeji všem krásné léto, hodně hezkých zážitků čtenářských i jiných.

 

PhDr. Eva Kubíková

Obecní knihovna

Půjčovní doba Obecní knihovny Bohutín:

Pátek  16,00 hodin – 19,00 hodin

 

Registrační poplatky:

Děti do 15 let a důchodci: 20,- Kč ročně

Ostatní: 30,- Kč ročně

Jednorázový poplatek: 15,- Kč

V souladu s Knihovním řádem se knihy půjčují na 4 týdny, nedodržení výpůjční doby je sankcionováno poplatkem z prodlení.  Knihovní řád je k nahlédnutí v knihovně.

V knihovně je možné studovat Pamětní knihy obce, tedy kroniky. Vzhledem k tomu, že podléhají zvláštnímu výpůjčnímu režimu není  možné odnášet je mimo prostory knihovny.

Upozorňuji čtenáře, kteří se zajímají o náš kraj, na zajímavé publikace, kterými byl v minulých týdnech doplněn knižní  fond Obecní knihovny Bohutín:

Hajšman, Vogeltanz: Tajemství brdských vrcholů I.

Makaj: Pověsti středních Brd

Dvořák: Pustinami středních Brd

Fryš: Podbrdské pověsti a příběhy

Dvořák: Za poklady brdských lesů

 

Dále oznamuji, že ve dnech 12. dubna 2013 a 19. dubna 2013 bude knihovna zavřena.

PhDr. Eva Kubíková

Nová soutež - Moje léto a prázdniny

 
Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti, které libovolnou výtvarnou technikou 
nebo  literárním útvarem ztvární výše uvedené téma.
Pokud děti zvolí literární formu zpracování, je minimální délka textu jedna strana velikosti A5 a text  musí být napsán „rukou“, tedy nikoli na počítači.
Soutěžní práce je potřeba označit jménem a  příjmením, datem narození, adresou  a kontaktem na rodiče (telefon, e-mail).
Soutěžní práce je potřeba odevzdat v knihovně do pátku 27. září 2013. 
Vyhodnocení soutěže se uskuteční v říjnu 2013 v knihovně, všichni soutěžící budou včas informováni.
PhDr.Eva Kubíková
 

Kontakt

Obec Bohutín Vysoká Pec 140
Bohutín
26241
Czech Republic


+420 318 676 224 turek@obec-bohutin.cz